Manuele therapie kine st-job

Manuele therapie

Manuele Therapie is een internationaal erkende specialisatie binnen het beroepsveld van de manueeltherapie.

Het is een proces van diagnose en therapie van neuro-musculo-skeletale condities (zenuw-spier-beenderen) waarbij via gerichte technieken met betrekking tot het bewegend functioneren (mobilisaties, manipulaties, oscillaties, stabilisatietraining, …) getracht wordt een invloed te hebben op de natuurlijke herstel- en aanpassingsprocessen die ons lichaam kent.

Binnen de manuele therapie wordt het ‘biopsychosociale model’ gehanteerd, het lichaam wordt als een geheel beschouwd omdat het (bewegend) functioneren niet enkel onder invloed staat van biologische factoren met bijkomende problemen in activiteiten en participatie (zoals werk en sport), maar ook van omgevings- en persoonsfactoren. Hierbij wordt in verscheidene dimensies (zowel lichamelijk als mentaal) rekening gehouden met het evenwicht tussen de gestelde belasting en de aanwezige belastbaarheid (wat moet je zien te verwerken vs wat kan je aan).

Bij het analyseren en behandelen van de patiënt zal de manueel therapeut trachten ‘evidence based’ te werk te gaan door zich te informeren en te verdiepen in recente en huidige beschikbare literatuur.